Jan Bouwer

Author Archives: Jan Bouwer

Wat is bouwgrond

Als u er over denkt een eigen huis te bouwen, dan zult u eerst bouwgrond moeten kopen. Het is echter niet eenvoudig om geschikte bouwgrond te kopen, want bouwgrond is immers schaars en bovendien heel erg duur. U kunt in ieder geval informatie over beschikbare bouwgrond verzamelen bij gemeentes, makelaars, projectontwikkelaars en via internet, zodat […]

Continue reading

Hypotheeklening – Vandaag nog uw hypotheek berekenen

Uw hypotheeklening is maximaal 104% van de verkoopwaarde (ook wel vrije verkoopwaarde genoemd), mogelijk vermeerderd met de overdrachtsbelasting van 6%. Dientengevolge kan er dus hoogstens 110% worden gefinancierd bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw is er geen overdrachtsbelasting dus dan komen we uit op 104%. Bij een restauratie moet de marktwaarde (vrije verkoopwaarde) na verbouwing worden vastgesteld en […]

Continue reading

Bouwgrond kopen of verkopen

Als u tot de gelukkigen behoort die er in slagen goedkope grond te kopen om een eigen huis te kunnen bouwen, mag u in de handjes klappen. Heel wat mensen dromen ervan om ooit een eigen huis te construeren. Maar dat lukt lang niet een ieder want bouwgrond is beperkt en overigens veelal heel hooggeprijsd. […]

Continue reading

Grondbeleid en instrumenten in Overijssel

Grondzaken De provincie heeft het team Grondzaken dat voor verschillende projecten of programma’s gronden en gebouwen aankoopt, verkoopt en tijdelijk beheert. In de nota grondbeleid 2015 (pdf, 249 kB) (pdf, 249 kB) staat uitgebreid aan welke voorwaarden deze activiteiten moeten voldoen. Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel […]

Continue reading

Geen bouwgrond, geen nieuwbouw

Capaciteitsproblemen en het gebrek aan warme bouwgrond breekt ontwikkelende bouwers op. Zij hebben in het tweede halfjaar van 2016 hun woningverkoop met vier procent zien afnemen ten opzichte van de eerste helft. Tegelijkertijd zijn er vorig jaar wel weer méér nieuwbouwwoningen verkocht dan in 2015. “Nieuwe koopwoningen zijn bijna niet aan te slepen.” Dat blijkt […]

Continue reading

Inrichting landelijk gebied Overijssel

De provincie heeft veel plannen en ambities voor het landelijk gebied. Die hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen: natuur, landbouw, water, landschap, recreatie, milieu en leefbaarheid. Met haar plannen ontmoet de provincie in het gebied partners: gemeenten, waterschappen, regionale verbanden en rijksoverheid. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 ‘De Kracht van Overijssel’ richt de provincie zich op haar […]

Continue reading

Agrobiodiversiteit – verduurzaming van de landbouw

Agrobiodiversiteit is belangrijk voor de verdere verduurzaming van de landbouw. Wat betreft de duurzame productie zet de provincie in op het uitwerken van een aantal pilots voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit geldt ook voor het sluiten van kringlopen van mineralen, bevorderen van duurzaam bodemgebruik, hergebruik van reststoffen, gebruik van duurzaam geproduceerde […]

Continue reading

Milieu en duurzaamheid

De ontwikkeling van ecologisch duurzame landbouw spitst zich toe op drie sporen. De provincie wil inzetten op bevordering van duurzame productie, het beperken van emissie van ammoniak, stank en stof en bevordering van biologische landbouw. Rijk en provincie zetten in op het gebruik van agrobiodiversiteit om duurzame productie in de landbouw te bevorderen. Hierbij gaat […]

Continue reading

Provincie Overijssel wil geen afvalwater in bodem

Overijssel stelt dat onduidelijk is wat de gevolgen voor de bodem zijn van het opslaan van het vervuilde water. Ook de Twentse gemeenten Tubbergen en Dinkelland sluiten zich bij dit bezwaar aan. De NAM stelde eerder in een rapport dat er juist grote aanwijzingen zijn dat de injecties niet leiden tot aardbevingen. De provincie liet […]

Continue reading