Category Archives for "Algemeen"

Grondbeleid en instrumenten in Overijssel

Grondzaken De provincie heeft het team Grondzaken dat voor verschillende projecten of programma’s gronden en gebouwen aankoopt, verkoopt en tijdelijk beheert. In de nota grondbeleid 2015 (pdf, 249 kB) (pdf, 249 kB) staat uitgebreid aan welke voorwaarden deze activiteiten moeten voldoen. Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel […]

Continue reading

Inrichting landelijk gebied Overijssel

De provincie heeft veel plannen en ambities voor het landelijk gebied. Die hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen: natuur, landbouw, water, landschap, recreatie, milieu en leefbaarheid. Met haar plannen ontmoet de provincie in het gebied partners: gemeenten, waterschappen, regionale verbanden en rijksoverheid. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 ‘De Kracht van Overijssel’ richt de provincie zich op haar […]

Continue reading

Agrobiodiversiteit – verduurzaming van de landbouw

Agrobiodiversiteit is belangrijk voor de verdere verduurzaming van de landbouw. Wat betreft de duurzame productie zet de provincie in op het uitwerken van een aantal pilots voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit geldt ook voor het sluiten van kringlopen van mineralen, bevorderen van duurzaam bodemgebruik, hergebruik van reststoffen, gebruik van duurzaam geproduceerde […]

Continue reading

Milieu en duurzaamheid

De ontwikkeling van ecologisch duurzame landbouw spitst zich toe op drie sporen. De provincie wil inzetten op bevordering van duurzame productie, het beperken van emissie van ammoniak, stank en stof en bevordering van biologische landbouw. Rijk en provincie zetten in op het gebruik van agrobiodiversiteit om duurzame productie in de landbouw te bevorderen. Hierbij gaat […]

Continue reading

Provincie Overijssel wil geen afvalwater in bodem

Overijssel stelt dat onduidelijk is wat de gevolgen voor de bodem zijn van het opslaan van het vervuilde water. Ook de Twentse gemeenten Tubbergen en Dinkelland sluiten zich bij dit bezwaar aan. De NAM stelde eerder in een rapport dat er juist grote aanwijzingen zijn dat de injecties niet leiden tot aardbevingen. De provincie liet […]

Continue reading

Linkbuilding en SEO voor Ondernemers

Zeg je Google, zeg je linkbuilding, zeg je SEO. Tja daar zit je dan met je website die niemand ziet in Google. Gelukkig heb je een winkel in het dorp of stad dus je wordt wel gezien en er komen ook wel bezoekers naar binnen. Maar toch. Het liefst heb je ook meer bezoekers op […]

Continue reading

Verhuisbedrijf in Amsterdam

Bent u op zoek naar een verhuisbedrijf in Amsterdam? Die zowel particulier als ook voor bedrijven uw inboedel kan verhuizen? Die niet alleen in Amsterdam maar ook ver daarbuiten snel en betrouwbaar u helpt met uw verhuizing? Bij Verhuisbedrijf Amsterdam heeft u daarbij een goede partner gevonden. Heeft u een piano te verhuizen, een clavecimbel? Het kan allemaal verhuist […]

Continue reading